Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a relaxvill.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.

1. ADATKEZELŐ

Név: Relax Kft.

Cím: Szolnok, Tószegi u. 7.

Cégjegyzékszám:0109064220

Telefonszám: 56/412-165, 521-080

E-mail:   relaxvill@relaxvill.hu

Weboldal: relaxvill.hu

2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató email hírlevél-regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez:

1.      vezetéknév

2.      keresztnév

3.      e-mail cím.

4.      számlázási cím

5.      szállítási cím

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A személyes adatok kezelésének célja

1.      a felhasználóval való kapcsolattartás;

2.      a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;

3.      felhasználói elégedettség tesztelése és mérése;

4.      az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti hírlevél értesítések küldése.

A felhasználó leiratkozni a “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az relaxvill@relaxvill.hu e-mail címen, a webfejlesztőnek címezve lehet bejelenteni.

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adható ki. Kivételt képez, az áru kiszállításával megbízott szállítmányozó cég.

Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.

6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a relaxvill@relaxvill.hu e-mail címen a webfejlesztőtől ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a relaxvill@relaxvill.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

7. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

A relaxvill.hu weboldal a

New Time Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.,

Cégjegyzékszám: 03-09-114478 (BKM-i Bíróság Cégbíróság)

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az Relax Kft. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény