Vásárlási feltételek

1. Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai:

Név: Relax Kft.

Cím: Szolnok, Tószegi u. 7.

Adószám: 10301584-2-43

Cégjegyzékszám:0109064220

Számlavezető bank:  K&H Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10404993-50515755-74861005

Telefonszám: 56/412-165, 521-080

E-mail:   relaxvill@relaxvill.hu

1.2 Vásárló

Aki az on-line áruház szolgáltatásait igénybe veszi, azaz az on-line áruház internetes felületén keresztül árut, vagy árukat rendel meg.

1.3 Szállító

Az  által megbízott szállítmányozó cég, amely lehet a Magyar Posta Zrt vagy bármely más futárszolgálat.

2. On-line áruház szerződési feltételek célja

A  az on-line áruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az on-line áruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az on-line áruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az on-line áruház Szerződési Feltételei a  és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az on-line áruház Szerződési Feltételek közzététele

Az on-line áruház Szerződési Feltételek a Vásárló által történő elfogadása az on-line áruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut rendel, vásárol.

2.2 Az on-line áruház Szerződési Feltételek hatálya

A  fenntartja a jogot, hogy az on-line áruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az on-line áruház Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az on-line áruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az On-line áruház-szolgáltató az On-line áruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. Az on-line áruház-szolgáltatás

A  a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja az on-line áruház-szolgáltatást.

3.1 Az on-line áruház-szolgáltatás területi hatálya

Az on-line áruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A  azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

3.2 Felelősség a honlap tartalmáért

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelően a  nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

4. Az on-line áruház Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. Az on-line áruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja. A  fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló Az on-line áruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előreutalással a  számlaszámára, vagy a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről elismervényt ad. A  részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási feltételek

Mivel a szállítási költség a rendelt áruk súlyától és értékétől függenek, ezért a végleges rendelés leadás előtt lehetőség van a szállítási mód kiválasztására, ahol az on-line áruház pontos összeget tűntet fel a szállítási költségről.

4.5 Szállítási módok

4.5.1 Postai utánvét

Az összeget a Vásárló az átadó postai dolgozónak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. Szállítási határidő 2 munkanap. Szállítható súlyhatár 30 kg, beszedhető maximális utánvételi költség 50.000 Ft. Ettől eltérő esetben postai szolgáltatást nem lehet igénybe venni.

4.5.2 Futárszolgálat

Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költségeket. Szállítási határidő lehet akár másnapi kiszállítás is. Ennek feltétele, hogy megrendelését de. 10 óráig leadja.

Ha a  a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíti, telefonon (e-mailen) egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

4.6 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállító kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a RELAX érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei

A Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a  videofelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a csomagot átvette.

5.1 Kérjük, kiemelten vegye figyelembe a következőket:

5.1.1 Az elállásra illetve reklamálásra vonatkozó igényét e-mailben, telefonon vagy a telefaxon indíthatja el a Vásárló.

5.1.2 A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

5.1.3 A postán keresztül visszaküldött áru sértetlenségét munkatársunk személyesen ellenőrzi és ellenértékét legkésőbb az áru megérkezését követő 30 munkanapon belül eljuttatjuk a vevő címére, illetve átutaljuk az általa megadott bankszámlaszámra.

5.1.4 Ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszajuttatni áruházunk részére, akkor nem vállaljuk a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatjuk a vásárlónak, saját költségére.

6. Garancia

A  on-line áruházban forgalomba kerülő termékek mindegyikére garanciát vállalunk. Továbbiakban a termék jótállásával a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet rendelkezési az irányadók.

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305. § - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletei.