Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató megnyitása letöltés vagy nyomtatás céljára, pdf formátumban

 hatályos: 2019-08-26-tól

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”). az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („PTK”), továbbá a gazdasági reklámtevékenség alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a www.relaxvill.hu címen elérhető weboldalhoz (továbbiakban:”weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A Tájékoztató csak a személyes adatok kezelésére terjed ki.

Fogalom meghatározások:

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése

Adatkezelő: az a meghatározott személy, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – ónállóan vagy másokkal együtt – meghatározza

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy, Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében személyes adatot megad

Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthat. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel, sem a szolgáltatások üzemeltetőjével együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: Az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója

Adatkezelő személye és tevékenysége:

Név: Relax Kft.

Székhely: 1222 Budapest XXII. Háros u. 47-49. C ép.B lh.24.

Webáruházzal kapcsolatos fióktelep: 5000 Szolnok, Tószegi út 7.

Cégjegyzékszám: 0109064220

Telefonszám: 56/412-165, 521-080

E-mail:   relaxvill@relaxvill.hu

Weboldal: relaxvill.hu

Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az Adatkezelő egy külső szolgáltató által működteti a weboldalt, aki adatfeldolgozónak minősül.

Adatfeldolgozó elérhetősége:

New Time Kft.

Cím: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.,

Cégjegyzékszám: 03-09-114478 (BKM-i Bíróság Cégbíróság)

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Szállítók:

CS-Sprint futárszolgálat 1161 Budapest, Csömöri út 78-80. tel: +36-20-29-39-999

Prizma Kft. 1078 Budapest, Hernád utca 4. tel: +36 56/343-261

DPD Hungária Kft  1158 Bp. Késmárk u. 14/B  tel: 1/501-6200

ABL Vám Sped Kft 2225 Üllő Zsaróka út 3647. hrsz    tel: 29/521-460

Belsped Team Logistic Zrt  1211 Bp Szikratávíró u. 17-21.  tel: 1/26-3683  E-mail: info@belspedteam.hu

Kollár és Társa Kft  2040 Budaőrs, Malomkő u. 7. tel: 23/500-195 E-mail: kollar@t-online.hu

cargo-partner  Kft   2360 Gyál  7100/D hrsz

TNT Express Hungary Kft 1185 Bp. Nemzetközi Repülőtér 1-es terminál

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jelegére, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. §. 1 (Bek) a, pont), továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f, pontja. A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának hiányában csak akkor kezel adatot, ha törvény erre egyértelműen felhatalmazza.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés önkéntes. Kezdete a regisztrációval indul, de önkéntes alapon, bármikor megszüntethető, a hozzájárulás visszavonható. A cookiek időtartama 480 óráig szól, a session ID-k kilépéskor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az relaxvill@relaxvill.hu e-mail címen, a webfejlesztőnek címezve lehet bejelenteni.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

-              felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás

-              a felhasználó részére hírlevelek, ajánlatok kiküldése

-              elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése

-              a felhasználók jogainak védelme

-              az e-mail hírlevélre feliratkozók számára heti hírlevél értesítések küldése

A felhasználó leiratkozni a “Leiratkozás” gomb/felirat megnyomásával tud az e-mailben, időtől függetlenül.

A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek

Az adatok forrása:

Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja, hírlevélre feliratkozása során történik.

A felhasználó a regisztrációja, hírlevélre feliratkozása során megadja a nevét, email címét, jelszavát.

A viselkedéssel kapcsolatos adatok eltárolása automatikusan történik, az adatkezelési és a cookie szabályzat elfogadásával egyidőben.

Kezelt adatok köre:

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a személyes adatoktól függetlenül, ellenőrzi, kosártartalmat. Kezeli a bejelentkezési és kijelentkezési mechanizmust. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató regisztráció formájában önkéntesen hozzájárul a következő személyes adatainak kezeléséhez:

1.            vezetéknév

2.            keresztnév

3.            e-mail cím.

4.            számlázási cím

5.            szállítási cím

Későbbiekben külön beállíthatja, hírlevél iránti igényét (jelenleg még nem funkcionál).

Adattovábbítás: Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére.

Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát. A Cookie használatról részletesebben a Cookie tájékoztatóban olvashatnak: Amelyet az alábbi linken érhetnek el: https://relaxvill.hu/hu/Cookie-tajekoztato-i10.html

Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-              Személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

-              Helyesbítéshez való jog

-              Adatkezelés korlátozása,

-              Törléshez való jog,

-              Hordozhatósághoz való jog,

-              Tiltakozáshoz való jog,

-              Hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

- a következő információkról tájékoztassuk:

- az adatkezelés céljai;

- az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

- információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat.

 A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

- a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

 Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg széles körben értelmezhető formában, formátumban megkapja, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

 Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

- azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezelés csak egyértelmű és kifejezett hozzájárulást követően kezdődhet meg.